Over ons

Ook fan van het Songfestival? Welkom bij OGAE Belgium!

Ben je graag bezig met eurovisiemuziek? Of droom je ervan om het festival live bij te wonen? Dan ben je welkom bij OGAE Belgium, lid van een internationaal netwerk met een 40-tal songfestivalfanclubs uit Europa en de rest van de wereld.

De Organisation Générale des Amateurs de l’Eurovision, kortweg OGAE International, is een overkoepelende non-profit organisatie voor nationale Eurovisie fanclubs. OGAE werd opgericht in Savonlinna (Finland) in 1984 en is sinds de stichting uitgegroeid tot de grootste organisatie voor Eurovisiefans. Alle landen die ooit hebben deelgenomen aan het Songfestival komen in aanmerking om hun eigen nationale OGAE-club op te richten en OGAE Rest of World is er voor die landen die zelf geen club hebben.

Tot 2011 was OGAE International een los verband zonder enige wettelijke bescherming. De jongste jaren werd duidelijk dat OGAE nood had aan een formelere en professionele interne werking gezien de honderdduizenden euro’s die gemoeid waren bij het ticket proces. Een strengere en meer gestructureerde aanpak was nodig om een gepaste leiding en controle te verzekeren.

In 2009, in Moskou, beslisten de nationale voorzitters dat OGAE International een rechtspersoon zou worden en een comité zou zich buigen over de registratie en statuten. Op 13 mei 2011, in Düsseldorf, besloten de OGAE voorzitters unaniem om OGAE International onder de Franse wetgeving te laten vallen en om een uitvoerend bestuur te verkiezen voor de dagelijkse gang van zaken. Op 2 juli 2011 ontmoetten vertegenwoordigers van OGAE France en OGAE United Kingdom elkaar in Parijs om de nieuwe OGAE International op te richten en zodoende zijn deze twee clubs de stichters van de nieuwe vzw. Vanaf dan zijn de nationale clubs de leden, en geen enkele andere organisatie mag de naam OGAE gebruiken.

OGAE Belgium werd opgericht in 1991 en mocht dus reeds een zilveren jubileum vieren in 2016, opgeluisterd met optredens van Vanessa Chinitor (ESF 99) en Axel Hirsoux (ESF 14).

Tickets

Elk jaar is OGAE International verantwoordelijk voor de verdeling van fan-tickets voor het Songfestival en gewoonlijk zijn dit goede plaatsen voor de 3 belangrijkste avonden (2 halve finales en finale) in combinatie met tickets voor de generale repetities.

Fan-tickets bemachtigen

Elke club beslist zelf over de wijze waarop fan-tickets worden toegekend. Sommige clubs doen dat via lottrekking onder de leden. OGAE Belgium besliste echter om de actieve leden te belonen met punten. Hoe punten verdienen? Simpelweg door deel te nemen aan de verschillende OGAE-wedstrijden (hieronder beschreven). Elk lid dat stemt voor de jaarlijkse poll en de 3 verschillende wedstrijden verdient telkens 20 punten. Voor de OGAE Song Contest en de OGAE Video Contest kan elk lid 5 liedjes/video’s aanbrengen. Elk liedje/video dat aan de voorwaarden voldoet is goed voor 10 punten. Ook als men een nieuw lid aanbrengt worden 10 punten verdient. Wie deelneemt aan So You Think You Can Win Eurovision verdient eveneens 20 punten. Per jaar dat je onafgebroken lid bent krijg je ook 1 punt. Wie de meeste punten haalt heeft dus meer kans om fan-tickets aan te kopen.

OGAE-wedstrijden

Jaarlijks organiseert OGAE International ook 3 muziekwedstrijden met als doel de promotie van nationale populaire muziek onder alle lokale OGAE-clubs om de samenwerking binnen het netwerk te verbeteren.

  • OGAE Second Chance Contest: dit is een videowedstrijd waarbij elke club een lied mag insturen uit de nationale preselectie dat niet geselecteerd werd om het land te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival.
  •  OGAE Song Contest: dit is een audiowedstrijd waarbij elke club een origineel lied mag insturen dat de afgelopen 12 maanden werd uitgebracht en gezongen werd in één van de officiële landstalen.
  • OGAE Video Contest: zoals de naam het al zegt is dit een videowedstrijd waarbij elke club een lied met bijbehorende videoclip mag insturen dat de afgelopen 12 maanden werd uitgebracht in een taal naar keuze. OGAE Belgium won twee maal deze wedstrijd. In 2013 wonnen we dankzij Stromae met “Papaoutai” en in 2018 mocht OGAE Belgium een tweede keer de wedstrijd organiseren na een klinkende overwinning van Loïc Nottet met “Mud blood” in 2017.

Activiteiten

OGAE Belgium organiseert een 5-tal bijeenkomsten voor de leden:

  1. Nieuwjaarsreceptie (januari): Is het ideale moment om de leden terug te zien en samen te klinken op het nieuwe jaar.
  2. OGAE Esc Poll (april): De OGAE International ESC Poll weerspiegelt de mening van fans in Europa en de rest van de wereld aangaande het Songfestival. Deze poll werd voor het eerst georganiseerd in 2007. Elk jaar houden de lokale clubs een interne stemronde en de resultaten worden gepubliceerd op de website van OGAE International. Hiermee kunnen ook de fans hun opinie kwijt over de liedjes.
  3. Activiteit in de stad waar het Eurovisie Songfestival plaatsvindt (mei): zo hadden we een meet en greet met Loïc Nottet, bezochten we het ABBA-museum in Stockholm, maakten we een boottocht in Kiev en in Lissabon.
  4. OGAE Second Chance (juni)
  5. So You Think You Can Win Eurovision? (oktober/november): Is een ludieke wedstrijd voor de leden. Karaoke – playback en dansact zijn de 3 onderdelen ervan. Leden die er altijd al van gedroomd hebben om in de huid van Verka Serduchka, Carola of Sakis Rouvas te kruipen kunnen zich tijdens deze onvergetelijke avond volledig laten gaan.

Samenwerking met de EBU

Natuurlijk beoogt OGAE ook om het Songfestival verder te ontwikkelen door een nauwe samenwerking met de European Broadcasting Union (EBU) enerzijds en met de organiserende televisiestations. Elke lokale club streeft ook naar een goede relatie met hun respectievelijke nationale omroep wat de eigen preselecties of keuze van de inzending betreft. OGAE is erkend door de EBU als een betrouwbare organisatie voor Eurovisie-fans.

Een nieuwe elan

In januari 2019 besliste Luc Sermeus om zijn voorzitterschap over te dragen aan Stephan Monsieur. OGAE Belgium werd een VZW
Samen met het dagelijks bestuur, zijnde Bjorn Maes, Thybault Mastelinck, Sofie Vandereycken en Didier-Mathieu Dabois zal Stephan er alles aan doen om van OGAE Belgium een nog grotere club te maken.
In Februari werd beslist om in zee te gaan met Songfestival.be. Al het nieuws dat door hen gebracht wordt zal via onze site en Facebook gedeeld worden. De activiteiten en wedstrijden die door OGAE georganiseerd worden zullen eveneens aan bod komen.

Lid worden?

Alle informatie rond het lidmaatschap vind je onder ‘Lid worden’ op deze website!


Comments are closed.

Back to Top ↑